طعم گیلاس

وبلاگ شخصی مرتضی فرجیان نژاد

نه اینکه نفهمی! می­فهمی... شما میتونی با من همدردی کنی، می­تونی بفهمی من چمه! می­تونی زبونی با من همدردی کنی، ولی حسش نمیتونی بکنی! شما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم! من می­فهمم شما چته، شما می­فهمی من چمه اما حسش نمی­تونی کنی...

بخشی از گفته های همایون ارشادی در فیلم «طعم گیلاس».